Hunnibell and Allard win at Western Springs

Western Springs WXC Speedway Top Story

Western Springs Speedway
Auckland, NZ
Saturday February 13, 2016

Midget Car Feature:
1. 39A – Peter Hunnibell
2. 81A – Dayne Maxwell
3. 23A – Lucas Scott
4. 85A – Jared Wade
5. 18A – Leyton Kendall
6. 9A – Michael Brunt
7. 27A – Hayden Williams
8. 1AU – Michael Pickens
9. 1NZ – Brad Mosen
10. 36A – Ben Drummond
11. 87A – Leon Burgess
12. 33A – James Cossey
13. 3NZ – Dave Kerr
14. 21A – Zahn Turner
15. 99A – Taylor Clarke
16. 13A – Ricky McGough
17. 25A – Scott Buckley
18. 22A – James Earl
19. 95S – Dwayne Hickman
20. 96A – Chris McCutcheon

Winged 410 Sprint Car Feature:
1. 1NZ – Jonathan Allard
2. 71A – Jamie McDonald
3. 2NZ – Dean Brindle
4. 6M – James Dahm
5. 78A – Daniel Eggleton
6. 88M – Keaton Dahm
7. 7A – Dion Kendall
8. 21A – Kerry Brocas
9. 10A – Glenn Torpey
10. 26A – Paul Sands
11. 62 – David Witton
12. 3NZ – Jamie Larsen