brad loyet jacksonville IL_DSC0166_1765

brad loyet jacksonville IL_DSC0166_1765

Brad Loyet was crowned the 2017 MOWA champion. (Mark Funderburk photo)

Brad Loyet was crowned the 2017 MOWA champion. (Mark Funderburk photo)