_MG_5453

_MG_5453

Keith Kunz and Logan Seavey. (Jim Denhamer photo)

Keith Kunz and Logan Seavey. (Jim Denhamer photo)