IMG_0296

IMG_0296

Mike Galadja. (Jim Denhamer photo)

Mike Galadja. (Jim Denhamer photo)