IMG_2651

IMG_2651

Jordan Welch. (Jim Denhamer photo)