20230624101801_IMG_3887

20230624101801_IMG_3887

Max Frank. (Jim Denhamer photo)

Max Frank. (Jim Denhamer photo)