1E1A0254

1E1A0254

Dusty Zomer (3J), Chase Randall (2KS) and Hunter Schuerenberg (39) (Serena Dalhamer photo)