David Gravel (76G) and Josh Most (Serena Dalhamer photo)

David Gravel (76G) and Josh Most (Serena Dalhamer photo)

David Gravel (76G) and Josh Most (Serena Dalhamer photo)

David Gravel (76G) and Josh Most (Serena Dalhamer photo)