Giovanni Scelzi (18) and Jason Sides (7S) (Serena Dalhamer photo)

Giovanni Scelzi (18) and Jason Sides (7S) (Serena Dalhamer photo)

Giovanni Scelzi (18) and Jason Sides (7S) (Serena Dalhamer photo)

Giovanni Scelzi (18) and Jason Sides (7S) (Serena Dalhamer photo)