IMG_8688

IMG_8688

Scotty Weier (#23K) and Logan Seavey (#2B). (Jim Denhamer photo)

Scotty Weier (#23K) and Logan Seavey (#2B). (Jim Denhamer photo)