IMG_6720

IMG_6720

Rico Abreu. (Jim Denhamer photo)

Rico Abreu. (Jim Denhamer photo)