1E1A1156

1E1A1156

Randi Pankratz (8R), Riley Kreisel (19K) and Shon Deskins (45S) (Serena Dalhamer photo)