IMG_6655

IMG_6655

Landon Simon. (Jim Denhamer photo)