IMG_0971

IMG_0971

Jason McDougal (#71P) and A.J. Hopkins (#04). (Jim Denhamer photo)

Jason McDougal (#71P) and A.J. Hopkins (#04). (Jim Denhamer photo)